Inventering av nationellt vårdutbud

Vi kommer att kvartalsvis skicka ut nedanstående frågor till alla regioner för att inventera hyperhidrosvården i landet.

Observera att Region Skåne inte ingår i statistiken då Skåne har lagt behandlingen under Vårdval, vilket omöjliggör svar på frågan.


Fråga 1

Hur många axiller respektive händer har behandlats för hyperhidros med botulinumtoxin de senaste 2 veckorna?

Om Ni inte behandlar – hur många remisser har ni skickat för behandling av händer och axiller de senaste 2 veckorna?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020Vi har behandlat 20 händer 2 axillerEj svar3 patienter med hyperhidros i händer och 4 i axiller.Ej svar5 patienter med hyperhidros i axiller, 2 patienter med palmar hyperhidros0Axiller 0, händer 5Ej svarEj svarEj svarAxiller-14 patienter, Händer- 9 patienter, Kombi(både axiller och händer)- 9 patienter.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarSvårt att se statistik för 2 veckor bakåt men i november behandlade vi 2 patienter för hyperhidros hand och 3 patienter med hyperhidros axill.Ej svarEj svarEj svar

Fråga 2

Hur lång är väntetiden för nybesök resp behandling av hyperhidros?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020Det går inte att svara på detta allt beror på hur pandemnin fortlöper. I dagsläget ligger all vår icke-akuta verksamhet nere p.g.a. rådande situation med Covid-19 då vi ar ålagda att bemanna på covid-avd. När verksamheten återupptas kommer vi att prioritera patienter som tidigare erhållit behandling på Karolinska. Detta kommer att innebära extremt långa väntetider även för dessa patienter vilket är högst beklagligt. På sikt hoppas vi kunna erbjuda behandling även för nya patienter.Ej svarVäntetiden är lika lång som vilken annan diagnos eller frågeställning som helst. Vi uppfyller vårdgarantin när det gäller alla diagnoser. Den som väntat längst på ett nybesök har väntat sedan 2/11 och sedan har vi återbesök med väntan from januari 2020.Det kan vara varierande för nybesök då vi försöker samla patienter till särskilda mottagningspass där behandling ges med botulinumtoxin. Patienterna uppmanas att själva höra av sig i tid för att boka återbesök. Vi har möjlighet att erbjuda 2 behandlingar årligen. Vi erbjuder också behandling med Hidrex vid palmar hyperhidros och denna behandling kan startas upp ganska direkt när vi får en remiss från primärvården som hanterar ”steget före” dessa behandlingar.2 månader. 2 veckor.Väntetid för nybesök inom 60 dagar. Återbesök med behandling: axiller inom 1v, händer inom 4v.Ej svarEj svarEj svarNybesök: inom 3 månader (några patientvald väntan, PVV, pga Covid-19, har väntat längre); Behandling: De flesta behandlas var 6:e månad. Behandlingsintervaller kan också vara individuella och vissa patienter ringer själva när de behöver behandling. 13 patienter hade 31 nov väntat längre än uppsatt måltid för behandling, men merparten av dessa är PVV.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svar3 månader för nybesök och då sker oftast 1a behandling vid detta tillfälle.Ej svarEj svarEj svar

Fråga 3

Hur många andra kroppsdelar, förutom händer och armhålor, har ni behandlat för hyperhidros de senaste 2 veckorna?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020En näsaEj svarVi har behandlat 3 patienter med hyperhidros från andra kroppsdelar (men inte med botulinumtoxin) de senaste 2 veckorna.Vi har fem patienter som fått behandling på fötter med jontofores-behandling sedan 1/12. Vi har utöver detta en forskningsstudie ang. MiraDry och 100 patienter ska inkluderas. Denna har ett planerat studieupplägg och har inte pausats.000Ej svarEj svarEj svarVi behandlar bara axiller och handflator, enligt nuvarande nationella och regionala riktlinjer.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarVi behandlar bara händer och axiller.Ej svarEj svarEj svar