Inventering av nationellt vårdutbud

Vi kommer att kvartalsvis skicka ut nedanstående frågor till alla regioner för att inventera hyperhidrosvården i landet.

Observera att Region Skåne inte ingår i statistiken då Skåne har lagt behandlingen under Vårdval, vilket omöjliggör svar på frågan.


Fråga 1

Hur många axiller respektive händer har behandlats för hyperhidros med botulinumtoxin de senaste 2 veckorna?

Om Ni inte behandlar – hur många remisser har ni skickat för behandling av händer och axiller de senaste 2 veckorna?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020Vi har behandlat 20 händer 2 axillerEj svar3 patienter med hyperhidros i händer och 4 i axiller.Ej svar5 patienter med hyperhidros i axiller, 2 patienter med palmar hyperhidros0Axiller 0, händer 5Ej svarEj svarEj svarAxiller-14 patienter, Händer- 9 patienter, Kombi(både axiller och händer)- 9 patienter.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarSvårt att se statistik för 2 veckor bakåt men i november behandlade vi 2 patienter för hyperhidros hand och 3 patienter med hyperhidros axill.Ej svarEj svarEj svar
Mars 2021Under senaste 2 veckorna har vi behandlat 24 patienter för hyperhidros i händer och 7 patienter för axillär hyperhidros.Ej svar, kopierat från Region Uppsalas hemsida: Från januari 2021 har hudsektionen tagit över ansvaret av verksamheten för hyperhidros, som tidigare låg under neurosektionen. Det pågår just nu ett intensivt arbete i denna organisationsförändring med att utbilda våra sjuksköterskor som kommer att ansvara för denna mottagning. I dagsläget ligger denna verksamhet nere pga av Covid-19.Ej svarEj svarEn patient, både axiller och handflator0Axiller – 8 st, händer – 2 stAvstår att svaraEj svarEj svar20 axiller och 19 händer har behandlats de senaste två veckornaVi har skickat en(1) remiss senaste två veckorna, vissa veckor få andra veckor flera. Behandlar i dagsläget inte själva.Ej svarEj svarInga behandlingar är genomförda de senaste 2 veckorna. Vi och många andra kliniker organisera vården så att hyperhidrosbehandlingen ges vissa dagar för många patienter åt gången. När ni nu prickar in 2 veckor där det inte finns en sådan dag blir svaret som för oss noll. Under 2021 har hittills har 3 patienter fått behandling för händerna, 24 behandlingar för axiller.Vi behandlar endast axiller och har under de senaste två veckorna behandlat 8 patienter. De senaste två veckorna har vi remitterat 5 patienter till annat sjukhus för behandling av palmar hyperhidrosVi har behandlat en patient axill och en händer.Ej svarEj svarPå Sunderby sjukhus behandlar vi patienter med axillär hyperhidros. Palmar hyperhidros remitteras till Umeå. Antalet senaste 2 veckorna = 0
Juni 2021Totalt 40 patienter har fått behandling med botulinumtoxin. Alla utom 1 har fått behandling av händerna. 10 st har även fått behandling av axillerna. En patient erhöll behandling på annan lokal pga annan diagnos.Ej svar18 styckenHar inte behandlat de senaste två veckorna.1 både handflator och axiller, ytterligare 4 axiller och 1 handflatorEj svarAxiller 15, händer 9Ej svarEj svarEj svar29 axiller och 9 händer, samt 15 patienter med båda dessa1 remiss skickad till ÖrebroEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarDe senaste två veckorna har 10 patienter fått botoxbehandling i axiller.
September 2021Totalt har 35 patienter behandlats: Händer = 22 patienter, Händer+ axiller= 11 patienter, Axiller = 2 patienterEj svar0 axiller och 0 händerEj svarHänder 3, Axiller + händer 1Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarAxill: 8 st patienter. Palmar: 6 st patienter.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar

Fråga 2

Hur lång är väntetiden för nybesök resp behandling av hyperhidros?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020Det går inte att svara på detta allt beror på hur pandemnin fortlöper. I dagsläget ligger all vår icke-akuta verksamhet nere p.g.a. rådande situation med Covid-19 då vi ar ålagda att bemanna på covid-avd. När verksamheten återupptas kommer vi att prioritera patienter som tidigare erhållit behandling på Karolinska. Detta kommer att innebära extremt långa väntetider även för dessa patienter vilket är högst beklagligt. På sikt hoppas vi kunna erbjuda behandling även för nya patienter.Ej svarVäntetiden är lika lång som vilken annan diagnos eller frågeställning som helst. Vi uppfyller vårdgarantin när det gäller alla diagnoser. Den som väntat längst på ett nybesök har väntat sedan 2/11 och sedan har vi återbesök med väntan from januari 2020.Det kan vara varierande för nybesök då vi försöker samla patienter till särskilda mottagningspass där behandling ges med botulinumtoxin. Patienterna uppmanas att själva höra av sig i tid för att boka återbesök. Vi har möjlighet att erbjuda 2 behandlingar årligen. Vi erbjuder också behandling med Hidrex vid palmar hyperhidros och denna behandling kan startas upp ganska direkt när vi får en remiss från primärvården som hanterar ”steget före” dessa behandlingar.2 månader. 2 veckor.Väntetid för nybesök inom 60 dagar. Återbesök med behandling: axiller inom 1v, händer inom 4v.Ej svarEj svarEj svarNybesök: inom 3 månader (några patientvald väntan, PVV, pga Covid-19, har väntat längre); Behandling: De flesta behandlas var 6:e månad. Behandlingsintervaller kan också vara individuella och vissa patienter ringer själva när de behöver behandling. 13 patienter hade 31 nov väntat längre än uppsatt måltid för behandling, men merparten av dessa är PVV.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svar3 månader för nybesök och då sker oftast 1a behandling vid detta tillfälle.Ej svarEj svarEj svar
Mars 2021Väntetiden just nu för behandling är 3 månader. I nuläget bedömer vi inga nya patienter eftersom vårt huvudsakliga uppdrag har varit att tillhandahålla behandling för de patienter som redan följdes på Huddinge. Men under förutsättning att vi inte behöver avbryta verksamheten igen pga. Covid planerar vi att börja ta emot nybesök under hösten.Ej svar, kopierat från Region Uppsalas hemsida: I dagsläget ligger denna verksamhet nere pga av Covid-19. Detta tillsammans med verksamhetsflytt  kommer att innebära extremt långa väntetider och en längre vårdkö än tidigare, vilket är högst beklagligt. När verksamheten återupptas har vi skyldighet att prioritera de patienter som redan tidigare varit knutna till mottagningen för hyperhidros här på Akademiska sjukhuset. Men på lång sikt hoppas vi kunna erbjuda behandling även för nya patienter.Ej svarEj svarFör alla våra nybesök är väntetiden just nu ca 3 månader. Återbesök kan i regel bokas in med kort varsel för behandling av axiller, med viss fördröjning för handflator2 månader. 2 veckor.Nybesök inom 60 dagar, behandling axill inom 1v och händer oftast inom 1 mån.Avstår att svaraEj svarEj svarNybesök < 3 månader, behandlingar görs vid överenskommen tid (vanligen var 6:e månad)Kortare väntan för axiller, längre för händer. Hänvisar till Universitetssjukhuset Örebro dit vi vänder ossEj svarEj svarTyvärr har vi inte kunnat hålla alla planerade behandlingstider då vi ha lånat ut personal för Covid vården samt att behandling av händerna kräver hjälp av narkospersonalen som har just nu prioriterad Covid vården.Väntetiden för nybesök är ca 4-5 månader Väntetiden för behandling är ca 4-8 veckorNybesök 3 månader och då sker oftast också första behandling.Ej svarEj svarVi håller vårdgarantin.
Juni 2021Pga pandemin har vi under långa perioder inte kunnat ta emot nybesök eller ge behandling för hyperhidros. Vi har därför långa väntetider både för nybesök och behandling även om vi nu kommit igång både med behandlingar och bedömning av de nybesök som remitterats.Ej svar2 månader resp 2 månader"Hyperhidros Nybehandling – 16 månader och det är 17 stycken som ligger till och med idag. Återbehandling – 18 månader och det är 89 stycken som ligger på fram tills idag.
Under pandemin har vi fortsatt att behandla med Miradry, ett studieupplägg med hittills 60 behandlade pat. sedan i sept 2020."
För alla våra nybesök är väntetiden just nu ca 3 månader. Återbesök kan i regel bokas in med kort varsel för behandling av axiller, med viss fördröjning för handflatorEj svarVäntetid nybesök: inom 60 dagar. Återbesök med behandling: axiller inom 1v, händer inom 4v.Nybesök inom 90 dagar, i övrigt ej svarEj svarEj svarNybesök 3-4 månader, behandling inom avtalad tid (var 6:e månad eller individuellt)Örebro kan sannolikt svara mer detaljeratEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar3 mån
September 2021Nybesök är inom vårdgarantin. Behandling 7 veckor.Ej svar2 månader för nybesök och 2 månader för behandlingEj svar9-13 veckorEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarGår i nuläget att inte svara exakt på, beroende på personalresursfrågor.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar

Fråga 3

Hur många andra kroppsdelar, förutom händer och armhålor, har ni behandlat för hyperhidros de senaste 2 veckorna?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020En näsaEj svarVi har behandlat 3 patienter med hyperhidros från andra kroppsdelar (men inte med botulinumtoxin) de senaste 2 veckorna.Vi har fem patienter som fått behandling på fötter med jontofores-behandling sedan 1/12. Vi har utöver detta en forskningsstudie ang. MiraDry och 100 patienter ska inkluderas. Denna har ett planerat studieupplägg och har inte pausats.000Ej svarEj svarEj svarVi behandlar bara axiller och handflator, enligt nuvarande nationella och regionala riktlinjer.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarVi behandlar bara händer och axiller.Ej svarEj svarEj svar
Mars 2021Vi behandlar inga andra områden än händer och/eller axiller.Mottagningen stängd enligt regionens hemsidaEj svarEj svarEn patient med gendermatos har fått behandling av sina fötter.0IngaAvstår att svaraEj svarEj svarInga andra kroppsdelar behandlasInga andra kroppsdelar.Ej svarEj svar0Inga, vi behandlar endast axillerInga, vi behandlar bara axiller och händer.Ej svarEj svar0
Juni 2021En patient erhöll behandling på annan lokal pga annan diagnos.Ej svarIngaIngaIngaEj svarIngaEj svarEj svarEj svarIngaIngaEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarInga
September 2021IngaEj svarIngaEj svarIngaEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar1 annan kroppsdel. Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar