Inventering av nationellt vårdutbud

Vi kommer att kvartalsvis skicka ut nedanstående frågor till alla regioner för att inventera hyperhidrosvården i landet.

Observera att Region Skåne inte ingår i statistiken då Skåne har lagt behandlingen under Vårdval, vilket omöjliggör svar på frågan.


Fråga 1

Hur många axiller respektive händer har behandlats för hyperhidros med botulinumtoxin de senaste 2 veckorna?

Om Ni inte behandlar – hur många remisser har ni skickat för behandling av händer och axiller de senaste 2 veckorna?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020Vi har behandlat 20 händer 2 axillerEj svar3 patienter med hyperhidros i händer och 4 i axiller.Ej svar5 patienter med hyperhidros i axiller, 2 patienter med palmar hyperhidros0Axiller 0, händer 5Ej svarEj svarEj svarAxiller-14 patienter, Händer- 9 patienter, Kombi(både axiller och händer)- 9 patienter.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarSvårt att se statistik för 2 veckor bakåt men i november behandlade vi 2 patienter för hyperhidros hand och 3 patienter med hyperhidros axill.Ej svarEj svarEj svar
Mars 2021Under senaste 2 veckorna har vi behandlat 24 patienter för hyperhidros i händer och 7 patienter för axillär hyperhidros.Ej svar, kopierat från Region Uppsalas hemsida: Från januari 2021 har hudsektionen tagit över ansvaret av verksamheten för hyperhidros, som tidigare låg under neurosektionen. Det pågår just nu ett intensivt arbete i denna organisationsförändring med att utbilda våra sjuksköterskor som kommer att ansvara för denna mottagning. I dagsläget ligger denna verksamhet nere pga av Covid-19.Ej svarEj svarEn patient, både axiller och handflator0Axiller – 8 st, händer – 2 stAvstår att svaraEj svarEj svar20 axiller och 19 händer har behandlats de senaste två veckornaVi har skickat en(1) remiss senaste två veckorna, vissa veckor få andra veckor flera. Behandlar i dagsläget inte själva.Ej svarEj svarInga behandlingar är genomförda de senaste 2 veckorna. Vi och många andra kliniker organisera vården så att hyperhidrosbehandlingen ges vissa dagar för många patienter åt gången. När ni nu prickar in 2 veckor där det inte finns en sådan dag blir svaret som för oss noll. Under 2021 har hittills har 3 patienter fått behandling för händerna, 24 behandlingar för axiller.Vi behandlar endast axiller och har under de senaste två veckorna behandlat 8 patienter. De senaste två veckorna har vi remitterat 5 patienter till annat sjukhus för behandling av palmar hyperhidrosVi har behandlat en patient axill och en händer.Ej svarEj svarPå Sunderby sjukhus behandlar vi patienter med axillär hyperhidros. Palmar hyperhidros remitteras till Umeå. Antalet senaste 2 veckorna = 0
Juni 2021Totalt 40 patienter har fått behandling med botulinumtoxin. Alla utom 1 har fått behandling av händerna. 10 st har även fått behandling av axillerna. En patient erhöll behandling på annan lokal pga annan diagnos.Ej svar18 styckenHar inte behandlat de senaste två veckorna.1 både handflator och axiller, ytterligare 4 axiller och 1 handflatorEj svarAxiller 15, händer 9Ej svarEj svarEj svar29 axiller och 9 händer, samt 15 patienter med båda dessa1 remiss skickad till ÖrebroEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarDe senaste två veckorna har 10 patienter fått botoxbehandling i axiller.
September 2021Totalt har 35 patienter behandlats: Händer = 22 patienter, Händer+ axiller= 11 patienter, Axiller = 2 patienterEj svar0 axiller och 0 händerEj svarHänder 3, Axiller + händer 1Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarAxill: 8 st patienter. Palmar: 6 st patienter.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar
December 2021Totalt 51 patienter varav:
- 4 armhålor
- 17 kombination armhålor och händer
-30 händer
Ej svar5 styckenEj svarAxiller 5 patienter, Händer 1 patientEj svarEj svarVi har inte möjlighet att bistå med så detaljerade svar men vi följer aktuella nationella rekommendationer som tas fram gemensamt och diskuteras fortlöpande av hudklinikerna i landets regioner.Ej svarEj svarUnder V. 49 + V. 50 (6/12-17/12) har vi behandlat 31 patienter
Axillär behandling: 20 patienter
Palmar behandling: 6 patienter
Axill+Palm: 5 patienter.
Ej svar12 Axillära behandlingar. 5 palmara behandlingar.Ej svarVecka 50 fick 25 patienter behandling av axiller.

Vad det gäller händer behandlar vi 5 pat/ månad, senast v 48. Vi har avtalat med anestesimottagningen om deras assistans 1ggr/ månad.
Ej svarEj svarEj svarEj svar6 pat har behandlats i axiller. Händer remitteras till Hud Umeå. Remisser för beh av händer 3
Mars 2022Följande behandlingar har utförts senaste 2 veckorna:
Behandling av endast händer: 30 st.
Behandling av endast armhålor: 7 st.
Behandling av händer och armhålor: 19 st.
De senaste två veckorna har vi behandlat 4 axiller ,2 händer (IVRA) och 4 hand+axill (IVRA). Har remitterat två som behövt behandling i narkos.Ej svarEj svarAxiller 4, Händer 3Ej svarAxill 4 Händer 3Vi har inte möjlighet att bistå med så detaljerade svar men vi följer aktuella nationella rekommendationer som tas fram gemensamt och diskuteras fortlöpande av hudklinikerna i landets regioner.Vi har behandlat 3 patienter med hyperhidros de senaste två veckorna.Vi vet inte hur många remisser som går till regionvård tyvärr. Det skickas från alla aktörer.Axiller -33 pat
Palmar-17pat
Kombi-13 pat
Ej svarAxillärt: 18 patienter
Palmart: 4 patienter
Ej svarV 12 behandlade vi i Falun 14 patienter i axiller.

Vi har ett samarbete med anestesimottagningen angående behandling av händer, senaste behandlingen av händer av 4 pat var 24/2, nästa behandling av 5 patienter 28/4.
Ej svarEj svarEj svarVi har behandlat 13 axiller och 11 händer senaste 2 veckorna.12 resp 0. Remisser för beh av händer: ingen statistik tillgänglig
Juni 2022Ej svarEj svarEj svarEj svarAxiller: 5 patienter Händer: 2 patienterEj svar7 händer, 10 axill. Inga remisser har skickats till annan instans.Ej svarVi har gett 4 patienter behandling mot armsvett senaste två veckorna. Ingen med handsvett.Ej svarAxillär : 41 patienter, Palmar: 13 patienter, Kombi: 15 patienterEj svarAxillärt 2st, Palmart 4stEj svarSista behandlingen för axiller var 16/6 och då behandlades 24 axiller. Senaste behandlingen för händer var 2/6 och då behandlades 5 st patienter."Axiller: 7st
Händer: 0st (behandlas inte på kliniken)
Antal remisser skickade för behandling av händer de senaste 2 v: 0"
Ej svarEj svarEj svarAxiller – 7 pat. Antal remisser –oklar
September 2022Axiller: 12 st
Händer: 35 st
Händer+axiller: 24 st
De senaste två veckorna har vi behandlat:
10 händer (3 med is som bedövningsmetod, 6 med IVRA och 1 med sövning)
4 axiller
Ej svarEj svarAxiller: 6 pt, Händer: 1 ptEj svarHänder 5, axiller 7Ej svarHar behandlat tre patienter med axiller, inga händer.Ej svarEj svarEj svarAxillära: 40st
Palmara: 3st
Ej svarEj svarVi behandlar endast axiller och 8 patienter har behandlats under de senaste två veckorna. En patient har skickats för palmar behandling de senaste två veckornaEj svarEj svarEj svar6 patienter = 12 axiller
December 2022Ej svarEj svarEj svarEj svar17 axiller, 1 händerHandflator: 8 st (4 patienter) Axiller: 12 st (6 patienter)Händer 4, axiller 9Ej svarVi har haft två patienter som har behandlats för svettningar i axillerna. Inga andra patienter.Ej svarAxiller respektive händer som har behandlats för hyperhidros med botulinumtoxin v 50 och 51:
Axiller: 16 patienter
Händer: 4 patienter
Kombi: 10 patienter
Ej svarAxiller: 13. Händer: 7.Ej svarVi har inte behandlat några kroppsdelar för hyperhidros de senaste 2 veckorna.Tre axiller har behandlas.
Vi behandlar inte händer. Vi har svårt att ta fram statistik på exakta antalet skickade remisser, men det rör sig om ett fåtal.
Ej svarEj svarEj svar6 patienter med axillär hyperhidros. 3 remisser för behandling av händer.

Fråga 2

Hur lång är väntetiden för nybesök resp behandling av hyperhidros?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020Det går inte att svara på detta allt beror på hur pandemnin fortlöper. I dagsläget ligger all vår icke-akuta verksamhet nere p.g.a. rådande situation med Covid-19 då vi ar ålagda att bemanna på covid-avd. När verksamheten återupptas kommer vi att prioritera patienter som tidigare erhållit behandling på Karolinska. Detta kommer att innebära extremt långa väntetider även för dessa patienter vilket är högst beklagligt. På sikt hoppas vi kunna erbjuda behandling även för nya patienter.Ej svarVäntetiden är lika lång som vilken annan diagnos eller frågeställning som helst. Vi uppfyller vårdgarantin när det gäller alla diagnoser. Den som väntat längst på ett nybesök har väntat sedan 2/11 och sedan har vi återbesök med väntan from januari 2020.Det kan vara varierande för nybesök då vi försöker samla patienter till särskilda mottagningspass där behandling ges med botulinumtoxin. Patienterna uppmanas att själva höra av sig i tid för att boka återbesök. Vi har möjlighet att erbjuda 2 behandlingar årligen. Vi erbjuder också behandling med Hidrex vid palmar hyperhidros och denna behandling kan startas upp ganska direkt när vi får en remiss från primärvården som hanterar ”steget före” dessa behandlingar.2 månader. 2 veckor.Väntetid för nybesök inom 60 dagar. Återbesök med behandling: axiller inom 1v, händer inom 4v.Ej svarEj svarEj svarNybesök: inom 3 månader (några patientvald väntan, PVV, pga Covid-19, har väntat längre); Behandling: De flesta behandlas var 6:e månad. Behandlingsintervaller kan också vara individuella och vissa patienter ringer själva när de behöver behandling. 13 patienter hade 31 nov väntat längre än uppsatt måltid för behandling, men merparten av dessa är PVV.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svar3 månader för nybesök och då sker oftast 1a behandling vid detta tillfälle.Ej svarEj svarEj svar
Mars 2021Väntetiden just nu för behandling är 3 månader. I nuläget bedömer vi inga nya patienter eftersom vårt huvudsakliga uppdrag har varit att tillhandahålla behandling för de patienter som redan följdes på Huddinge. Men under förutsättning att vi inte behöver avbryta verksamheten igen pga. Covid planerar vi att börja ta emot nybesök under hösten.Ej svar, kopierat från Region Uppsalas hemsida: I dagsläget ligger denna verksamhet nere pga av Covid-19. Detta tillsammans med verksamhetsflytt  kommer att innebära extremt långa väntetider och en längre vårdkö än tidigare, vilket är högst beklagligt. När verksamheten återupptas har vi skyldighet att prioritera de patienter som redan tidigare varit knutna till mottagningen för hyperhidros här på Akademiska sjukhuset. Men på lång sikt hoppas vi kunna erbjuda behandling även för nya patienter.Ej svarEj svarFör alla våra nybesök är väntetiden just nu ca 3 månader. Återbesök kan i regel bokas in med kort varsel för behandling av axiller, med viss fördröjning för handflator2 månader. 2 veckor.Nybesök inom 60 dagar, behandling axill inom 1v och händer oftast inom 1 mån.Avstår att svaraEj svarEj svarNybesök < 3 månader, behandlingar görs vid överenskommen tid (vanligen var 6:e månad)Kortare väntan för axiller, längre för händer. Hänvisar till Universitetssjukhuset Örebro dit vi vänder ossEj svarEj svarTyvärr har vi inte kunnat hålla alla planerade behandlingstider då vi ha lånat ut personal för Covid vården samt att behandling av händerna kräver hjälp av narkospersonalen som har just nu prioriterad Covid vården.Väntetiden för nybesök är ca 4-5 månader Väntetiden för behandling är ca 4-8 veckorNybesök 3 månader och då sker oftast också första behandling.Ej svarEj svarVi håller vårdgarantin.
Juni 2021Pga pandemin har vi under långa perioder inte kunnat ta emot nybesök eller ge behandling för hyperhidros. Vi har därför långa väntetider både för nybesök och behandling även om vi nu kommit igång både med behandlingar och bedömning av de nybesök som remitterats.Ej svar2 månader resp 2 månader"Hyperhidros Nybehandling – 16 månader och det är 17 stycken som ligger till och med idag. Återbehandling – 18 månader och det är 89 stycken som ligger på fram tills idag.
Under pandemin har vi fortsatt att behandla med Miradry, ett studieupplägg med hittills 60 behandlade pat. sedan i sept 2020."
För alla våra nybesök är väntetiden just nu ca 3 månader. Återbesök kan i regel bokas in med kort varsel för behandling av axiller, med viss fördröjning för handflatorEj svarVäntetid nybesök: inom 60 dagar. Återbesök med behandling: axiller inom 1v, händer inom 4v.Nybesök inom 90 dagar, i övrigt ej svarEj svarEj svarNybesök 3-4 månader, behandling inom avtalad tid (var 6:e månad eller individuellt)Örebro kan sannolikt svara mer detaljeratEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar3 mån
September 2021Nybesök är inom vårdgarantin. Behandling 7 veckor.Ej svar2 månader för nybesök och 2 månader för behandlingEj svar9-13 veckorEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarGår i nuläget att inte svara exakt på, beroende på personalresursfrågor.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar
December 2021Inom vårdgarantin.Ej svarNybesök 2 månader. Behandling 2 månaderEj svarFör närvarande 60-90 dagarEj svarEj svarNya patienter bedöms i aktuella fall inom 90 dagar.Ej svarEj svarJust nu har vi endast 8 patienter som väntar på nybesök ( av de 3 har tackat nej till flera behandlingar pga sjukdom)

Återbesök cirka 71 patienter som behöver komma till ssk(en del av dem har tackat nej till erbjudna tider). 1-2 månader väntetider till måldatum.
Ej svarGår inte att svara på, helt beroende på hur mycket resurser som kommer gå åt till covidvård framgent.Ej svarVäntetiden för nybesök är c 3 månader, axiller får då behandling vid det nybesöket. Händer sätts upp på väntelista för att bokas vid tillfälle tillsammans med anestesimottagningen.Ej svarEj svarEj svarEj svar3 mån resp 8 mån
Mars 2022Nybesök finns första lediga tid ca 10 dagar.
Behandling finns första lediga tid om 4 veckor.
Nybesök till läkare för bedömning och ställningstagande till behandling är uppskattningsvis 4-6 månader.

Tid till behandling är för hand, axill+hand (IVRA) ca 12-14 månader, Väntetiden är lång pga övertag av verksamhet samt brist på ssk- och narkosresurser. Behandling av axiller 4-6 veckor. Patienten ringer själva och bokar tid. Ingen väntelista.
Ej svarEj svarFör närvarande 60-90 dagarEj svarNybesök inom 60 dagar. Behandling: Axiller inom 1 vecka. Händer: Vi beroende på läkemedeltillgången. Vi använder störst del Botulium toxin typ B som numera beställs från USA och har långa leveranstider. Blockadtider till läkare finns 8/ månad . Under april till juni ökar vi dessa tider då efterfrågan är störst då.Nya patienter bedöms i aktuella fall inom 90 dagar.Vi har inte någon direkt väntetid för patienterna.De som tar emot remisser (Malmö/Göteborg/Helsingborg) har svarat ca 3-6 månaders väntetidNybesök – inom vårdgarantin

Behandling – inom avtalat tidsintervall
Ej svarSjuksköterskebesök < 1 månad. Läkarbesök är svårt att ge ett enkelt svar på, men den som väntat längst utan att det varit PVV har väntat lite mer än 6 månader.Ej svarVäntetiden har varit längre under pandemin då vi har ställt in dessa behandlingar pga personalbrist. Annars som regel 3-4 månader till första läkarbesök.Ej svarEj svarEj svarVäntetiden för nybesök är ca 3-4 månader och då får man behandling vid samma besök.3 mån
Juni 2022Ej svarEj svarEj svarEj svar9-12 veckorEj svarNybesök 4-6 veckor. Behandling axill inom 7 dagar, behandling händer 1-2 månader beroende på tillgång av läkartid för blockad.Ej svarVi har inte någon väntetid.Ej svarNybesök: inom 3-4 månader. Behandling: De flesta behandlas var 6:e månad. Behandlingsintervaller kan också vara individuella och vissa patienter ringer själva när de behöver behandlingEj svarOklart, vi försöker kalla nyremisser inom 2-3 månader från mottagande av remiss, återbesök varierar.Ej svarNormalt har vi 3 månaders väntetid."3 månaders väntetid för nybesök till läkare
<4 veckors väntetid för behandling hos sjuksköterska"
Ej svarEj svarEj svar3 mån
September 2022Nybesök ca 14 dagar.

Behandling ca 3 dagar
Vi har ca 8 månaders väntetid för nybesök till läkare. 6 månader för behandling av händer med is som bedövningsmetod. 1,5- 2 års väntetid för behandling av händer med IVRA som bedövningsmetod och ca 4 månaders väntetid för behandling av axiller.Ej svarEj svarVäntetid nybesök ca 3 månaderEj svarNybesök inom 60 dagar. Behandling händer inom 4 veckor. Axiller inom 1 veckaEj svarVi har inte någon väntetid.Ej svarEj svarEj svarPatient som väntat längst (ej PVV inräknat) har väntat 9 månader på att få besök/behandling.Ej svarEj svarTre månaders väntetid för nybesök och några veckos väntetid för återbesök med behandlingEj svarEj svarEj svar3 resp 6 mån
December 2022Ej svarEj svarEj svarEj svar9-12 veckorCa 2 veckorNybesök inom 60 dagar. Behandling händer inom 4 veckor. Axiller inom en vecka. Ej svarInga väntetider.Ej svarNybesök till läkare väntetid 4 månader just nu.
Behandling ges inom planerad tid, ingen extra väntetid (görs av ssk)
Ej svarTill sjuksköterska < 1 månad. Till läkare har den som väntat längst väntat cirka 6 månader, bortsett från PVV.Ej svarVäntetiden är oprioriterad för nybesök dvs 3 månader.3 månader till nybesök och ca 2 veckor till behandlingEj svarEj svarEj svar3 mån

Fråga 3

Hur många andra kroppsdelar, förutom händer och armhålor, har ni behandlat för hyperhidros de senaste 2 veckorna?

Scrolla till höger för att se fler regioner.

DatumStockholmUppsalaSödermanlandÖstergötlandJönköpingKronobergKalmarGotlandBlekingeHallandVästra GötalandVärmlandÖrebroVästmanlandDalarnaGävleborgVästernorrlandJämtland HärjedalenVästerbottenNorrbotten
December 2020En näsaEj svarVi har behandlat 3 patienter med hyperhidros från andra kroppsdelar (men inte med botulinumtoxin) de senaste 2 veckorna.Vi har fem patienter som fått behandling på fötter med jontofores-behandling sedan 1/12. Vi har utöver detta en forskningsstudie ang. MiraDry och 100 patienter ska inkluderas. Denna har ett planerat studieupplägg och har inte pausats.000Ej svarEj svarEj svarVi behandlar bara axiller och handflator, enligt nuvarande nationella och regionala riktlinjer.Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarVi behandlar bara händer och axiller.Ej svarEj svarEj svar
Mars 2021Vi behandlar inga andra områden än händer och/eller axiller.Mottagningen stängd enligt regionens hemsidaEj svarEj svarEn patient med gendermatos har fått behandling av sina fötter.0IngaAvstår att svaraEj svarEj svarInga andra kroppsdelar behandlasInga andra kroppsdelar.Ej svarEj svar0Inga, vi behandlar endast axillerInga, vi behandlar bara axiller och händer.Ej svarEj svar0
Juni 2021En patient erhöll behandling på annan lokal pga annan diagnos.Ej svarIngaIngaIngaEj svarIngaEj svarEj svarEj svarIngaIngaEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarInga
September 2021IngaEj svarIngaEj svarIngaEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar1 annan kroppsdel. Ej svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar
December 2021IngaEj svarIngaEj svarIngaEj svarEj svarVi behandlar händer och axiller med botox.Ej svarEj svarEj svarEj svarIngaEj svarVi har regelbunden 2ggr/år behandling av 2 patienter med andra hudsjukdomar som kräver Botoxbehandling, fötter, ljumskar, under byst samt underliv.Ej svarEj svarEj svarEj svarInga
Mars 2022Endast händer och armhålor.Inga. Vi behandlar endast andra kroppsdelar på specifika medicinska indikationer.

Vi följer de nationella riktlinjerna för hyperhidros.
Ej svarEj svarIngaEj svarIngaVi behandlar händer och axiller med botox.Inga andra kroppsdelar som vi behandlat.Remitterar enbart för händer och armhålor.Vi behandlar bara händer och armhålor inom VGREj svar3 andra kroppsdelar. (Behandling av annan grundsjukdom i huden)Ej svarVI behandlar endast axiller och händer.Ej svarEj svarEj svarIngaInga andra kroppsdelar
Juni 2022Ej svarEj svarEj svarEj svarIngaEj svarIngaEj svarVi behandlar inte något annat än händer och armsvett här.Ej svarBehandlar bara händer och armhålorEj svar1st, (under brösten, patient med Morbus Darier)Ej svarBehandlar bara axiller och händer normalt. Endast 1 pat får behandling av fötter då med diagnos Epidermolysis Bullosa.IngaEj svarEj svarEj svarInga
September 2022IngaVi behandlar ingenting annat än händer och axillerEj svarEj svarIngaEj svarIngaSom angivits i tidigare svar så följer vi SSDVs rekommendationer. Vi behandlar enbart händer och axiller. All behandling sker i Visby. (se även våra tidigare svar, inget har ändrats)Vi behandlar endast axiller och händer.Ej svarEj svarEj svarInga andra lokaler.Ej svarEj svarInga kroppsdelar förutom armhålor behandlasEj svarEj svarEj svarInga
December 2022Ej svarEj svarEj svarEj svarIngaVi behandlar enbart handflator och axiller.Inga andra lokalerEj svarInga andra patienter.Ej svarEj svarEj svarInga andra lokaler.Ej svarVi har inte behandlat några kroppsdelar för hyperhidros de senaste 2 veckorna.0, vi behandlar endast armhålorEj svarEj svarEj svarInga