Barbro, 62 år, Sjukpensionär

Hyperhidros är en påfrestande sjukdom i sig själv, men många av oss är multisjuka, våra övriga sjukdomar förvärras av svettningarna. Det är tungt att skriva sin berättelse om eländet, man vill bara försöka hitta lösningar ...