Om kampanjen

Patientföreningen för Hyperhidros har startat kampanjen Svettliv.se på grund av det oetiska och diskriminerande sättet som hyperhidrospatienter blir behandlade i vården. Något måste göras!

Hyperhidros är den medicinska termen för överdriven svettning. Du kan läsa mer om hyperhidros under artiklar och på vår ordinarie hemsida (www.hyperhidrosforeningen.se).

Vi anser att bemötandet av hyperhidrospatienter är diskriminerande eftersom hyperhidros:
 • är den enda diagnosen som behandlas med botulinumtoxin som inte får behandling när effekten avtar.
 • behandlas med tabletter (antikolinergika) trots att det finns alternativ med bättre effekt utan risk för kognitiv påverkan såsom minnesstörningar.
 • inte behandlas hos barn (individer under 17 år).
 • enbart behandlas i händer och armhålor

Det är också oacceptabelt att man accepterar väntetider för hyperhidrospatienter medan samma inte gäller för andra diagnoser

Som resultat av detta blir många hyperhidrospatienter tvungna att uppsöka en privat klinik och spendera sina semesterpengar för att få behandling och möjlighet till ett drägligt liv.

Undersökningar visar att svettningar har en stor negativ påverkan på den psykiska ohälsan.

Det är också skrämmande hur vården inte vill ta ansvar för de sympatikusopererade som fått allvarliga följdproblem i form av kompensatoriska svettningar.

Kunskapen kring hyperhidros är undermålig såväl bland patienterna själva som hos professionen och det är dags att höja kunskapsnivån. På den här sidan publicerar vi därför berättelser från patienter som lider av hyperhidros och vi publicerar artiklar från läkare med kunskap om hyperhidros.

Vårt mål med kampanjen är att:
 • behandling av hyperhidros ska vara landstingsfinansierad.
 • barn ska ha rätt till behandling
 • mediciner som påverkar hjärnan (antikolinergika) inte ska vara rekommenderad behandling framför lokalbehandling (t.ex. botulinumtoxin eller miradry)
 • behandling av hyperhidros ska utföras på alla de kroppsdelar som besvärar.
 • behandlingseffekten ska styra när man får uppföljande behandling.
 • väntetiderna för att få behandling ska kortas.
 • vården måste ta ansvar för de följdproblem som de sympatikusopererade patienterna upplever.
 • höja kunskapen kring hyperhidros, såväl bland befolkningen som hos professionen.
Personuppgifter

Svettliv.se hanterar inga personuppgifter. Alla berättelser som publiceras här är anonymiserade för att inte kunna kopplas till en enskild individ. De berättelser som besökare kan skicka in via formuläret ”Min Berättelse” är helt anonyma och det enda vi sparar är den information som står i formulärfälten. Inskickade berättelser som innehåller personuppgifter raderas. Detta är också anledningen till att vi inte tar emot berättelser via e-post. Sidan använder emellertid s.k. Cookies som ger oss anonym och värdefull statistik kring hur besökare rör sig på svettliv.se. Detta läser du mer om här: Om kakor.

Kontakt med oss

Om du vill läsa mer om patientföreningen eller vill bli medlem så finner du mer om oss och hur du blir medlem på föreningens hemsida: http://hyperhidrosforeningen.se

Behöver du komma i kontakt med oss kan du skicka e-post till: info@hyperhidrosforeningen.se