Hyperhidrosföreningen anmäler Sveriges Regioner till diskrimineringsombudsmannen (DO)

Anmälan gäller diskriminering av en enskild patientgrupp, hyperhidrospatienter, med funktionsnedsättning och att barn med hyperhidros åldersdiskrimineras.

Anmälan riktas mot Sveriges regioner i allmänhet och Stockholms Läns Landsting (SLL) och Region Skåne nämns specifikt gällande konkret diskriminering. Sammantaget ger regionerna instruktioner att diskriminera genom att tvinga primärvården att ordinera systembehandling (Oxybutynin) som inte är en godkänd behandling av hyperhidros.
Primärvården kan inte skicka remisser till specialistvården om inte patienter med hyperhidros i första hand har behandlats med Oxybutynin. I Stockholms Läns Landsting kan primärvården bara skicka remisser till specialistvården om patienterna svettas från händer, i övriga regioner varierar det kring händer och armhålor som problemområde. Primärvården kan inte heller skicka remisser till specialistvården på barn under 17 år.

– Det är oerhört problematiskt och genom denna anmälan hoppas vi att fler får kännedom om hur situationen för denna patientgrupp har utvecklats sen 2012 med flera diskrimineringsområden, berättar Metha Engqvist Griffiths. Vi menar även att regionerna använder indirekt diskriminering genom att försämra behandlingsmöjligheter för en patientgrupp, medan andra jämförbara diagnoser som behandlas med botulinumtoxin får
hjälp som tidigare och efter behov.

Det finns även en hög samsjuklighet mellan hyperhidros och psykisk ohälsa. Validerade instrument såsom Skin Index och Dermatology Life Quality Index har i studier visat att hyperhidros resulterar i sänkt livskvalitet och en starkt nedsatt funktion, betydligt sämre funktion än andra vanliga hudsjukdomar som psoriasis, acne och eksem. De senare sjukdomarna behandlas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i Sverige. Hyperhidros behandlas däremot inte likvärdigt.

– Vi ser en utbredd och bristande tillgänglighet i flera regioner med köbildning, tillbakaskickade remisser, utglesade behandlingar vilket leder till diskriminering av patienter med hyperhidros och inte minst barn som idag nekas adekvat behandling, avslutar Metha Engqvist Griffiths.

Hyperhidrosföreningen initierade kampanjen svettliv.se under Hyperhidrosis awareness month i november 2020. På sidan samlas en mängd vittnesmål från individer med hyperhidros liksom vetenskapliga artiklar om nuläget för denna patientgrupp.

Läs anmälan i sin helhet här och besök svettliv.se för mer information.