Välkommen till Svettliv.se

Här finner du verkliga berättelser från individer med hyperhidros. Dessa berättelser utgör tillsammans ett viktigt och oemotsägligt bevis på att hyperhidros bidrar till ett stort lidande för många människor; att hyperhidros drabbar alla kön, åldrar och samhällsklasser och att diagnosen kan yttra sig på många olika sätt.

Vi rekommenderar också att läsa om kampanjen för att få förståelse och en bakgrund till varför den här kampanjen har startats och vad den är avsedd att uppnå.

På den här sidan finner du också artiklar kring hyperhidros skrivna av yrkesverksamma med stort kunnande om diagnosen. Här kan du få fakta kring hur hyperhidros behandlas och felbehandlas idag; om hur regionerna konsekvent diskriminerar hyperhidrospatienter och hur rätt hyperhidrosbehandling skulle hjälpa hundratusentals till en bättre livskvalitet