Ove, 66 år, pensionerad telekomkonsult

Jag fick en kronisk cancer 2008 och den kom tillbaka efter ca 5 år. Då läkarna inte hade någon behandling för den vid den tiden så drog man en lögn som sa att cancern förändrats så att man kunde använda den nya immunterapin Mabthera som jag så klart välkomnade när inget annat fanns. Tyvärr så hade den inte förändrats så experimentet misslyckades och jag fick ”sekundär kompensatorisk hyperhidros” då jag redan hade en neurologisk diagnos från cellgifter (polyneuropati).

Hematologerna som gett behandlingen kunde inte förklara mina biverkningar utan sa att det måste komma från något annat och jag trodde dem. Hyperhidrosen gjorde att jag naturligtvis inte kunde träna mig tillbaka, som jag gjorde vid de tidigare behandlingar utan jag dränerade istället kroppen i mina försök att hitta tillbaka till arbete. Efter ca 1 år hittade jag Svettmottagningen där Carl Swartling kunde berätta vad jag råkat ut för.

Jag sammanförde Carl med den ansvariga verksamhetschefen och högsta ansvariga överläkare som lovade hjälpa mig med vård och även sjukskrivning som man tidigare nekat. Tyvärr så ville inte högre cheferna på NKS gå med på detta utan båda fick lämna sina poster och en ny verksamhetschef tillsattes som hade som uppgift att neka till allt, trots att jag hade med mig ett vittne på det första mötet.

Hos Carl S fick jag botulinumtoxinbehandling var tredje månad i ca 18 månader tills Försäkringskassan drog in betalningen.

Läkarnas agerande har totalt slagit sönder mitt liv och ett återvändande till mitt arbete är inte möjligt då varje temperaturskillnad märks tydligt på min sönderslagna termostat.

Omgivningen har svårt att tro på min berättelse som ju låter otrolig och svår att fatta när man tror gott om läkare.