Göran, 81 år, pensionär

Jag är präglad av min njursjukdom som har lett till njurtransplantation med starka mediciner för att förhindra avstötning av den nya njuren. Dessa mediciner har efterhand givit biverkningar som plågsamma vadkramper (restless legs) och återkommande hudcancer (skivepitelcancer). Hudtumörerna avlägsnas regelbundet. Dessutom lider jag av diabetes. Anledningen till att jag nämner mina övriga sjukdomar är att min totala sjukdomsbild måste beaktas. Jag har fått utmärkt vård för mina njurproblem, restless legs, hudcancer och diabetes. Min tidigare sjukdomssituation var besvärlig men dräglig. Sedan jag har drabbats av hyperhidros har det blivit outhärdligt.

Hyperhidros är den enskilda sjukdom som mest påverkar min livskvalitet. Genom mina svettningar blir mina kläder blöta och måste bytas tre gånger per dag. Detta innebär att jag drabbas av obehagliga frysningar, en allmän obehagskänsla och svåra stressymptom. Det är även ett stort socialt problem där man drar sig undan mänskliga kontakter. Jag isolerar mig. Jag tänker hela tiden på svettningarna. Min känsla är att jag bryts ner som människa. Hela mitt liv cirkulerar kring mina svettproblem och påverkar mitt känsloliv, funktion, socialt och psykiskt vilket inneburit att jag har förändrats som människa på ett negativt sätt. Jag är mycket frustrerad över att inte bli tagen på allvar av sjukvården.