Iris, 56 år

Jag har sedan barnsben lidit av kraftig handsvett och 1994 genomgick jag en sympaticus operation. Vilket betyder att man via titthålsoperation förstör den sympatiska nerven (svettnerven) i bröstkorgen.

Efter ca tre veckor fick jag kompensatoriska svettningar och vid återbesöket sa läkaren att det kommer att gå över.

Det är 2020 nu och det har fortfarande inte gått över. Jag fick ingen som helst information före ingreppet om eventuella biverkningar.

Min räddning blev botulinumtoxin behandlingar på Sophiahemmet och sedermera Köpenhamn. Jag fick första behandling 2007. Upptäckten av att den hjälpte mot svettningarna, var en glädje som inte går att beskriva. Det första jag gjorde var att köpa en orange klänning, vilket var ovanligt då jag alltid gått klädd i svart för att dölja svettfläckar.

Nu har de behandlingar som vi har rätt till upphört och det tack vare landstingspolitiker! Jag lever eremitlivet igen, går alltid klädd i svart och ett förhållande är uteslutet. De mediciner som finns mot svettningarna kan jag inte ta på grund av biverkningarna de ger.

Svettningarna var, och är, hemska (se bifogade bilder). 

Någon måste ta ansvaret för dessa operationer som gjordes på 90-talet. Jag, och säkert andra som gjort samma ingrepp, kräver ersättning för de lidande detta åsamkar oss och ge oss gratis botulinumtoxinbehandlingar.