Paula, 59 år, jurist

Jag är mamma till en flicka som mått mycket dåligt av sina besvär med svettningar. Hon blev mobbad och hade svårigheter med självkänslan innan hon fick hjälp. Jag i min tur hade ingen aning om att det fanns hjälp att få men om inte vi hade de ekonomiska förutsättningarna hade inte hon fått den hjälpen hon fått.

Svettningar ska absolut klassas som en sjukdom och man ska få den hjälpen inom högkostnadsskyddet. Det bör även komma till allmänhetens kännedom att en sådan sjukdom finns och att det finns hjälp att få. En stolt mamma till en underbar kvinna som idag mår bra.